Wiadomości - Aktualności

Akademia wiedzy w Stopnicy

Dodał: Patryk Data: 2022-09-20 20:18:43 (czytane: 426)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica, w wieku 60+, do udziału w zajęciach „Akademii Wiedzy w Stopnicy”.

Cel działania „Akademii Wiedzy w Stopnicy”:
- Propagowanie idei rozwoju przez całe życie.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 60+.
- Aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku 60+.
Słuchacze Akademii nabędą szereg kompetencji społecznych, umiejętności oraz wzbogacą wiedzę w wielu obszarach tematycznych. Przede wszystkim miło, aktywnie i kreatywnie spędzą wolny czas.
Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w zajęciach, może zapisać się na dowolny dzień zajęć.
Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2022 roku i potrwają do czerwca 2023 roku.
Będą się odbywały jeden raz w miesiącu, w soboty, w godzinach od 10:00 do 13:30. Opłata za zajęcia wynosi 40 zł. od osoby, za 1 dzień.
Maksymalna ilość miejsc to 20 osób.
Żeby zajęcia w danym dniu mogły się odbyć, musi się zebrać grupa co najmniej 15 osób. W razie nie zebrania się grupy, zajęcia zostaną odwołane.
Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy MCK w Stopnicy nr: 30 1240 1372 1111 0010 5420 0011 z dopiskiem: Zajęcia Akademii Wiedzy za miesiąc…………………….rok………, za………………(imię i nazwisko słuchacza). Dowód wpłaty za zajęcia okazujemy dyrektorowi MCK lub prowadzącemu zajęcia, przed zajęciami.
Na początku każdych zajęć, słuchacze będą się wpisywali na listę obecności.
Na zakończenie cyklu zajęć, słuchacze otrzymają Dyplomy Podziękowania za udział w zajęciach Akademii.
PROGRAM:
26.11.2022r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: Warsztaty malarstwa Anioły.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godz. 13:15 do 13:30 zajęcia relaksacyjne Joga.
10.12.2022r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: „Dobra komunikacja

21.01.2023r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: „Jak radzić sobie z negatywnymi bodźcami napływającymi z otaczającego nas świata i wzmacniać poczucie własnej wartości” - spotkanie z psychologiem.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godz. 13:15 do 13:30 zajęcia relaksacyjne Joga.
18.02.2023r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: Fitoterapia teoria i praktyka.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godziny 13:15 do 13:30 zajęcia relaksacyjne Joga.
24.03.2023r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: Zajęcia umuzykalniające.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godziny 13: do 13:15 zajęcia relaksujące Joga.
22.04.2023r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze zdobienie naczyń użytkowych.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godziny 13:15 do 13:30 zajęcia relaksacyjne Joga.
20.05.2023r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: Zajęcia w mobilnym planetarium.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godziny 13:15 do 13:30 zajęcia relaksacyjne Joga.
24.06.2023r. (sobota) od godziny 10:00 do 13:00
Temat: Miód i jego właściwości. Wykład, prezentacja, działania praktyczne.
Od godziny 11:30 do 12:00 przerwa kawowa.
Od godziny 13:15 do 13:30 zajęcia relaksacyjne Joga.
Godzina 14:00 - Wręczenie dyplomów.

Zobacz także

Kiermasz Wielkanocny w Stopnicy

Dodane: 2023-03-20 14:30 - czytane (192)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy na lodowisko sezon 2023

Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą zacierać już ręce. To już siódmy sezon ! Miejsko-Gminne Centrum Kultury w dniu 14 stycznia 2023 roku...