Dostępność informacyjno-komunikacyjna


Dostępność informacyjno-komunikacyjna Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy


1. Kontakt z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy możliwy jest poprzez:

- napisanie pisma/ złożenie wniosku na adres: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza wielkiego 15, 28-130 Stopnica,

- wysłanie e-maila na adres gck@stopnica.pl ,

- kontakt telefoniczny na numer:

ogólny: 41 37 79 850/55 lub Dyrektor – 503 109 521,

- kontakt osobisty w siedzibie MCK w Stopnicy, w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00 .

2. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością: ruchową, słuchową, wzrokową, pracownik instytucji zejdzie do klienta i udzieli pomocy.