Dostępność Cyfrowa


Informujemy, że od dnia 1.10.2020 roku,

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy,

działa Zespół ds. Dostępności, 

powołany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.


Dane dotyczące dostępności cyfrowej:
 1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapewnia dostępność strony internetowej www.mck.stopnica.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 2. Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2018 rok.
 3. Strona internetowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, od strony technicznej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej.
 4. Zamieszczone treści na stronie internetowej, są zgodne z wytycznymi ustawy tj: zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników są dostępne w całości. Filmy mają podpisy dla głuchoniemych.
 5. Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiszowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 6. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 7. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, podany jest kontakt: e-mail: gck@stopnica.pl, telefon ogólny: 41 37 79 850, tel. do dyrektora: 503 109 521. Tą samą drogą można składać wnioski o zapewnienie dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MCK w Stopnicy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 8. Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania.
 9. Strona jest zgodna ze standardami W3C: WordPress 5.4.
 10. Na stronie internetowej można używać skrótów klawiaturowych przeglądarki. Obsługa jest możliwa zarówno przy pomocy myszki jak i wyłącznie samej klawiatury.
 11. Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: laptopy, telefony komórkowe.
 12. Strona  www.mck.stopnica.pl została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1, dając możliwość swobodnego poruszania się po stronie przez każdego użytkownika, niezależnie od używanej technologii.
 13. Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
 14. Wersja mobilna – działanie na różnych urządzeniach.
 15. Ułatwienia na stronie MCK w Stopnicy:
  • poprawna struktura strony,
  • przejrzysty layout strony,
  • czytelny krój pisma,
  • intuicyjna nawigacja na stronie,
  • pomoce (kontrast, opcja dla głuchoniemych, powiększenie tekstu dla słabowidzących).