Wiadomości - Aktualności

Rowery wodne na akwenie w Wolicy

Dodał: Patryk Data: 2019-06-25 07:07:00 (czytane: 1012)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy informuje, że w każdą wakacyjną sobotę i niedzielę, na akwenie w Wolicy dostępne będą rowery wodne i kajaki.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy informuje, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 roku, na akwenie wodnym w Wolicy, dostępne będą dla mieszkańców Wolicy dwa rowery wodne. Rowery wodne wypożyczane będą zgodnie z regulaminem wypożyczania, który jest zamieszczony w zakładce "Regulamin wypożyczeń rowerów wodnych - Wolica" oraz na tablicy ogłoszeń przy akwenie (altana w Wolicy).

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z  ROWERÓW WODNYCH

NA AKWENIE WODNYM

W WOLICY

 

1. Z  rowerów wodnych znajdujących się przy akwenie wodnym w Wolicy można korzystać  w godzinach działania basenu odkrytego w Stopnicy, w sobotę i niedzielę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 roku.

2.  Aby wypożyczyć rower wodny należy zgłosić się do kasy na basenie w Stopnicy,  gdzie osoba wypożyczająca zostanie zarejestrowana w dzienniku wypożyczeń, następnie opłaci 10 zł. kaucji i otrzyma klucz do roweru oraz niezbędną kamizelkę ochronną.Po zwróceniu klucza i kamizelki, kaucja zostanie zwrócona w kasie basenowej.

3.  Osoba wypożyczająca sprzęt jest za niego odpowiedzialna.

4. Sprzęt należy sprawdzić przed użyciem, a ewentualne nieprawidłowości, zgłosić pracownikowi basenu.

5.  Nie zgłoszenie uwag, stanowi zaakceptowanie sprawności sprzętu.

6.  Za uszkodzenie sprzętu, przez niewłaściwe korzystanie, wypożyczający płaci 50 zł.

7.  Osoba wypożyczająca sprzęt musi być bezwzględnie trzeźwa. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych używek, sprzętu nie wypożyczamy.

8. Samodzielnie z roweru wodnego mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości). Dzieci i młodzież do lat 18 korzystają z roweru wodnego wyłączne pod opieką osoby dorosłej.

9. Zachowanie na wodzie:

- zakaz spożywania alkoholu i innych używek, posiłków

- zakaz przybijania do brzegu w miejscach zabronionych

- zakaz pływania w wodzie

- obowiązek używania kamizelek ochronnych

- obowiązek informowania pracowników basenu  o uszkodzeniu sprzętu.

10. Z roweru wodnego może korzystać jednorazowo tyle osób, ile rower posiada miejsc.

11. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne

z akceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą

o Ochronie Danych Osobowych, w celach realizacji zamówienia (skanowania, spisywania danych pozwalających na identyfikację wypożyczającego).

 


UWAGA! PRZYPOMINAMY!

AKWEN WODNY W WOLICY JEST OBIEKTEM NIESTRZEŻONYM! NALEŻY TU ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I ZACHOWYWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE!

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej

Zapytanie ofertowe na „Dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne...