Wiadomości - Zamówienia publiczne

Unieważnienie postępowania przetargowego

Dodał: Patryk Data: 2018-11-08 14:48:29 (czytane: 1775)

Unieważnienie postępowania przetargowego na „Organizację Dni Stopnicy i Dożynek Gminnych 2019”.

Znak: GCK.271.6.2018                                                                    Stopnica, dnia 2018-11-08

Unieważnienie postępowania przetargowego na

„Organizację Dni Stopnicy i Dożynek Gminnych 2019”.

Zamawiający:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

NIP 6551963789

tel.: 41 377 98 50

http://www.gck.stopnica.pl

 

W związku z rozpatrywanym postępowaniem dot. „Organizacji Dni Stopnicy i Dożynek Gminnych 2019” Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami. W wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych Zamawiający zdecydował o unieważnieniu przetargu ze względu na przekroczenie przewidzianej w planie finansowym jednostki kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

 

 

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

      Wioletta Ciećko

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Burmistrz, Rada Miejska, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w dniu 11 listopada...