Wiadomości - Zamówienia publiczne

Wyniki oferty dotyczące wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

Dodał: Patryk Data: 2019-02-19 11:09:14 (czytane: 1230)

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot.: wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Stopnica, dnia 19.02.2019 r.

 

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 dot.: wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

NIP 6551963789

 tel.  41 377 98 50

http://www.mck.stopnica.pl

e-mail: gck@stopnica.pl

 

 

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy” wpłynęły cztery oferty od:

1.      IBI Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K., ul. Św. Jacka Odrowąża, 03-310 Warszawa,

2.      Biuro Usług Budowlanych Stanisław Zawartka, al. Mickiewicza 16/4, 28-100 Busko-Zdrój,

3.      PPM Paweł Musiał, ul. 1-go Maja 133/16, 25-614 Kielce,

4.      Usługi Inżynierskie i Budowlane Przemysław Górka, al. Rzeczpospolitej 10 lok. 77, 02-927 warszawa.

Po przeprowadzeniu oceny ofert stwierdzono, iż wszystkie oferty spełniają wymagania zapytania ofertowego i nie podlegają odrzuceniu.

 

W wyniku postępowania, zgodnie z założonym kryterium wyboru oferty określonym w pkt. 4 Zapytania Ofertowego, wybrano ofertę nr 2 Biuro Usług Budowlanych Stanisław Zawartka, al. Mickiewicza 16/4, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Umowa z oferentem Biuro Usług Budowlanych Stanisław Zawartka, al. Mickiewicza 16/4, 28-100 Busko-Zdrój zostanie zawarta po uzgodnieniu terminu przez obydwie strony nie później niż do 22.02.2019 r.

 

 

 

 

    Dyrektor

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Wioletta Ciećko

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy ponownie w następnym sezonie zimowym

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne osprzęt lodowiska nie będzie mógł utrzymywać tafli lodu w odpowiednim stanie technicznym....