Wiadomości - Zamówienia publiczne

Wyniki postępowania na Dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

Dodał: Patryk Data: 2019-07-05 13:55:16 (czytane: 1499)

Wyniki postępowania na Dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

Stopnica, dnia 2019-07-05

Wyniki postępowania na:

Dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

I.       Zamawiający:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

NIP 6551963789

tel.: 41 377 98 50

http://www.gck.stopnica.pl

 

W wyniku ogłoszonego postępowania na dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019” wpłynęła jedna oferta od:

  1. PHU „Bartex” Mirosław Kumór, ul. Partyzantów 27, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 12 004,80 zł. brutto.

Oferta firmy PHU „Bartex” Mirosław Kumór, ul. Partyzantów 27, 28-100 Busko-Zdrój spełnia wszystkie wymagania i nie podlega odrzuceniu i z tą firmą umowa zostanie zawarta po uzgodnieniu terminu przez obydwie strony nie później niż do 12.07.2019 r.

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Wioletta Ciećko

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy ponownie w następnym sezonie zimowym

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne osprzęt lodowiska nie będzie mógł utrzymywać tafli lodu w odpowiednim stanie technicznym....