Wiadomości - Aktualności

Ciekawostki Gminy Stopnica - Konkurs

Dodał: Patryk Data: 2021-04-09 12:17:03 (czytane: 366)

Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego. Rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu.

Regulamin konkursu - Moja mała Ojczyzna


1. Organizator konkursu:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
Ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Gminy Stopnica

3. Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego. Rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu.

4. Warunki udziału w konkursie:
Zadaniem uczestników konkursu jest przysłanie poprawnych odpowiedzi na pytania, które znajdują się w filmie przygotowanym specjalnie na ten konkurs.
Film znajduje się na stronie www.mck.stopnica.pl

5.
Pracę należy przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres gck@stopnica.pl
w tytule wiadomości wpisując:
,,Konkurs - Moja mała Ojczyzna ’’
w terminie do 23.04.2021r.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród planowane jest na dzień 30.04.2021 r.

6. Do e-maila z odpowiedziami należy dołączyć informację zawierającą:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel.,
zgodę na uczestnictwo w konkursie
(wzór zgody załączony do regulaminu)

7.
Oceny nadesłanych odpowiedzi,  dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna.

8. Nagrody w konkursie.
Dyplom, statuetka, nagroda książkowa.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

-wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka dla potrzeb promocji wydarzenia.

10. Nadesłanie pracy oznacza akceptację wyżej ustalonych warunków konkursu i regulaminu.

11. Z osobami nagrodzonymi organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody.
 


 

Dokumenty do pobrania !

>> Zgoda uczestnictwa w konkursie <<

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przodkowie Króla Kazimierza - Konkurs

Poznawanie przez dzieci i młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa. Promowanie wśród dzieci...