Wiadomości - Aktualności

Konkurs pt ,,Laurka z wierszem dla mojej mamy’’

Dodał: Patryk Data: 2021-05-17 13:53:15 (czytane: 346)

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5-15 lat do udziału w konkursie pt. ,,Laurka z wierszem dla mojej mamy" .

Regulamin Konkursu

,,Laurka z wierszem dla mojej mamy’’

 

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy, zaprasza dzieci i młodzież

w wieku od 5-15lat do udziału w konkursie :

pt. ,,Laurka z wierszem dla mojej mamy’’

1.Organizatorem konkursu jest:

 Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy

Ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

Tel.413779856

e-mail: biblioteka@stopnica.pl

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku od 5-15lat, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stopnica.

3.Cele Konkursu

-promocja Dnia Matki

-rozwijanie zdolności plastycznych i literackich

-kształtowanie postaw twórczych, kreatywności

-rozwijanie więzi rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych relacji opartych na miłości i szacunku

-zagospodarowanie wolnego czasu w sposób odciągający dzieci i młodzież od nałogów i uzależnień

 4.Tematyka konkursu

Konkurs polega na wykonaniu laurki i napisaniu autorskiego wiersza z okazji Dnia Matki.

5. Forma prac

-technika dowolna

- format max.A4

-laurka ma zawierać w środku wiersz autorstwa własnego

6. Ocena prac

Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystania materiałów plastycznych.

Wiersz dla mamy ma składać się z min.3 zwrotek, nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

Każda z prac zostanie nagrodzona.

7. Prace należy składać do 26.05.2021r. w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Stopnicy do godz. 15.00

Zgłoszenie pracy musi zawierać opis:

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Tel. Kontaktowy

Wiek uczestnika konkursu

8.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28.05.2021r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Stopnicy o godz. 14.00

9. Postanowienie końcowe.

-Prace bez pełnych danych osobowych i  dostarczone po terminie wskazanym powyżej nie zostaną oceniane i nie będą mogły brać udziału w konkursie.

-Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

- O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

- Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie www.gck.stopnica.pl

-Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- ZGODA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wyniki konkursów w MCK w Stopnicy

W kwietniu 2021 roku, Miejsko-Gminne centrum Kultury w Stopnicy, zaprosiło dzieci i młodzież z terenu Gminy Stopnica do udziału w konkursach...