Wiadomości - Aktualności

Przodkowie Króla Kazimierza - Konkurs

Dodał: Patryk Data: 2021-04-09 09:51:59 (czytane: 402)

Poznawanie przez dzieci i młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa. Promowanie wśród dzieci i młodzieży poszukiwania różnych źródeł informacji o przodkach Kazimierza Wielkiego.

Regulamin konkursu – Przodkowie Króla Kazimierza

1. Organizator konkursu:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica


2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieżyz gminy Stopnica.

3. Cele konkursu:

Poznawanie przez dzieci i młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa.

Promowanie wśród dzieci i młodzieży poszukiwania różnych źródeł informacji o przodkach Kazimierza Wielkiego.
 
4. Warunki udziału w konkursie:

Zadaniem uczestników konkursu jest przysłanie poprawnych odpowiedzi na pytania które znajdują się w filmie przygotowanym specjalnie na ten konkurs.

Film znajduje się na stronie  www.mck.stopnica.pl

5. Pracę należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres gck@stopnica.pl

w tytule wiadomości wpisując:

 ,,Konkurs - Przodkowie Króla Kazimierza’’

w terminie do 23.04.2021r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród planowane jest na dzień 30.04.2021 r.

6. Do e-maila z odpowiedziami należy dołączyć informację zawierającą:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel.,

zgodę na uczestnictwo w konkursie

(wzór zgody załączony do regulaminu)


7. Oceny nadesłanych odpowiedzi,  dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatora.

Decyzja komisji jest ostateczna.

8. Nagrody w konkursie:

 - dyplom, statuetka, nagroda książkowa.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

-wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka dla potrzeb promocji wydarzenia.

10. Nadesłanie pracy oznacza akceptację wyżej ustalonych warunków konkursu i regulaminu.

11. Z osobami nagrodzonymi organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody.

 

 

Dokumenty do pobrania !

>> Zgoda na uczestnictwo w konkursie <<


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy będzie nieczynna

Ogłoszenie. Szanowni Państwo, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy nieczynna....