Wiadomości - Aktualności

Kiermasz Rzeczy Niepotrzebnych

Dodał: Patryk Data: 2023-10-26 17:29:38 (czytane: 753)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza do udziału w Kiermaszu Rzeczy Niepotrzebnych.

Plakat_Kiermasz_zmj.png

Regulamin Kiermaszu:

1.    Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne, odbędzie się podczas Kiermaszu Rzeczy Niepotrzebnych, w dniu 19.11.2023 roku, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy, w wyznaczonych godzinach i salach.
2.    Warunkiem bycia uczestnikiem-wystawcą podczas kiermaszu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału do organizatora, drogą telefoniczną nr telefonu: 503 109 521. Termin zgłaszania udziału: od 3.11.2023r. do 16.11.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Wystawcą może być osoba pełnoletnia.
3.    Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest również zapoznanie się z niniejszym regulaminem i uiszczenia opłaty, w wysokości 10 zł. za stoisko, na numer rachunku bankowego MCK w Stopnicy: 30 1240 1372 1111 0010 5420 0011, z dopiskiem: „opłata za stoisko, w dniu 19.11.2023r. za……………………….(imię i nazwisko wpłacającego uczestnika kiermaszu)”. Dowód wpłaty należy okazać organizatorowi,    w dniu wydarzenia.
4.    Uzbierana kwota z wpłat za stoisko, zostanie przeznaczona na zakup upominków dla dzieci, podczas organizacji Mikołajek w MCK w Stopnicy.
5.    Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona(dysponujemy 30 stanowiskami), decyduje kolejność zgłoszeń.
6.    W kiermaszu nie mogą brać udziału osoby będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
7.    Kiermasz nie ma charakteru imprezy masowej.
8.    Organizator udostępni wystawcy w dniu kiermaszu 1 stolik (160/70cm.)  i krzesełka.
9.    Uczestnik-wystawca we własnym zakresie musi przygotować miejsce ekspozycji wystawianych rzeczy i rozstawić się w wyznaczonym miejscu tak, aby nie uniemożliwiać swobodnego wystawienia się innym osobom oraz przemieszczania się kupującym. Sprzedaż-wymiana towarów, w innych miejscach niż wyznaczone jest zabroniona.
10.    Zakazuje się wystawiania przedmiotów pochodzących z przestępstwa, służących do jego popełnienia lub których posiadanie jest zabronione (np. nielegalne kopie gier, filmów itp.).
11.    Przeznaczone do sprzedaży/wymiany rzeczy muszą być estetyczne i czyste.
12.    Po zakończeniu kiermaszu, wystawca jest zobowiązany do uporządkowania swojego miejsca handlowego i zabrania ze sobą wygenerowanych śmieci.
13.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów: przed, po i w trakcie trwania kiermaszu.
14.    Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innych nieprzewidzianych losowo przypadków.
15.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy  możliwości uczestnictwa w kiermaszu, bez podawania przyczyny.
16.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, ze względu na zbyt małą liczbę wystawców. Żeby wydarzenie mogło się odbyć, musi się zgłosić co najmniej 5 wystawców.
17.    Organizator nie odpowiada za transakcje zawierane pomiędzy kupującym, a sprzedającym.
18.    W przypadku nie dostosowania się uczestnika – wystawcy do niniejszego regulaminu, organizator może wykluczyć go z uczestniczenia w kiermaszu.
19.    Każdy wystawca zobowiązany jest do własnoręcznego podpisu pod regulaminem. Regulamin będzie w posiadaniu organizatora, w dniu wydarzenia.

Zobacz także

Wystwawa prac artystycznych Emilii Sękiewicz

Dodane: 2024-06-20 14:11 - czytane (13)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego na basenie w Stopnicy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy ogłasza nabór na stanowisko Ratownika wodnego !...