Kontakt


MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY

28-130 Stopnica

ul. Kazimierza Wielkiego 15

NIP: 655-196-37-89

 

ORGANIZACJA MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY

DYREKTOR – Wioletta Ciećko, tel.: 41/377-98-55, pok. Nr 6, gck@stopnica.pl

KSIĘGOWOŚĆ – Edyta Sadowska-Gądek, tel.: 41/377-98-51, pok. Nr 7, ksiegowosc@gck.stopnica.pl

INFORMATYK – Patryk Lasota, pok. Nr 9, patryk.lasota@stopnica.pl

KIEROWNIK DZIAŁU UPOWSZECHNIANIA KULTURY - Mariusz Maliga, pok. Nr 13, mariusz.maliga@wp.pl 


MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

KIEROWNIK - Ewa Maliga, tel.: 41/377-98-56, pok. Nr 12, biblioteka@stopnica.pl